Aktywni poprzez edukację

„Aktywni poprzez edukację” to projekt partnerski realizowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

Celem projektu jest doskonalenie metod pracy edukacyjnej z  osobami  60+ w oparciu o sprawdzone w Europie metody nauczania oraz aktywnego starzenia się.

Jako wynik współpracy międzynarodowej powstanie publikacja zawierająca propozycje dla trenerów i pracowników organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną i/lub nieformalną seniorów.

Realizacja projektu jest podzielona na dwa etapy:

– Etap pierwszy: poświęcony badaniom, wyszukiwaniu informacji i rozwijaniu pomysłów związanych z różnymi metodami dydaktycznymi. Pod koniec tego okresu zostanie zorganizowane szkolenie krótkoterminowe (LTTA) dla nauczycieli osób dorosłych. Tematyka i metody dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas projektu i zaprezentowane podczas LTTA to:

– Jak wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych i bibliotek w edukacji osób 60+;

– Jak wykorzystać zajęcia kulturowe oraz trening umiejętności miękkich na rzecz seniorów;

– Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych i Internetu;

– Treningi pamięci i ćwiczenia umysłu  dla seniorów;

– Wideokonferencja jako narzędzie komunikacji, przydatne zwłaszcza w dobie pandemii.

Etap drugi: będzie poświęcimy na przetestowanie poszczególnych tematów i metod, dostosowanie, zaadaptowanie  i wdrożenie wybranych metod i tematów w bieżących szkoleniach prowadzonych w organizacjach partnerskich. Będziemy zachęcać nauczycieli do wypróbowania pomysłów zaproponowanych przez ich zagranicznych kolegów. Następnie wybrania  jednej z metod zgodnie z ich stylem nauczania, dostosowania jej do grupy odbiorców i zastosowania w praktyce. Rezultaty będą pozytywne, ponieważ „próbowanie” to zawsze dobry początek.

Strona internetowa projektu:

www.active.europeanproject.eu

Facebook:

https://www.facebook.com/Active-through-education-Erasmus-Project-111827367624329