Witamy na stronie!

Projekt Erasmus +  

“Sztuka i Sport na rzecz podnoszenia kompetencji kluczowych młodych ludzi” 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu finalny produkt opracowany podczas realizacji projektu SPARKLE.  Zestaw narzędzi trenera „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport i sztukę” oferuje zbiór jednostek szkoleniowych dotyczących modelu integracji społecznej dla młodych ludzi przy użyciu narzędzi edukacji pozaformalnej, opracowany przez osoby pracujące z młodzieżą z Bułgarii, Niemiec, Polski i Hiszpanii.

Cieszmy się edukacją poprzez sport i sztukę!

„Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport i sztukę”

Aktywni poprzez edukację
Doskonalenie metod pracy edukacyjnej z  osobami  60+ w oparciu o sprawdzone w Europie metody nauczania oraz aktywnego starzenia się. Więcej informacji

DigiAdults – Cyfrowe włączenie dorosłych
Wpływ stosowania narzędzi cyfrowych  i Internetu  na wzmocnienie pozycji osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem cyfrowym. Więcej informacji

Zmiana klimatu dla uczenia się przez całe życie poprzez zrównoważony rozwój

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwoju kreatywnych metod szkolenia i uczenia się w perspektywie jednoczesnego dążenia do wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i postępu społecznego w kierunku pożądanej trwałej równowagi. Poprzez projekt Partnerzy mają na celu zbadanie społecznych wymiarów zrównoważonego rozwoju, podkreślając rosnącą świadomość tego, jak istotna jest rola edukacji w zapewnieniu zrównoważonej przyszłości.
Więcej informacji

Fundacja Edukacja i Media działa w sektorze edukacji i technologii.

Celami Fundacji są:

  • działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji,
  • współpraca międzynarodowa w zakresie kultury i edukacji,
  • działania w obszarze edukacji dorosłych i włączania społecznego poprzez edukację,
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie i prowadzenie platform edukacji otwartej oraz promowanie otwartych zasobów edukacyjnych,
  • wspieranie edukatorów i nauczycieli,
  • popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej oraz przedsiębiorczości,
  • inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze celów Fundacji.