Witamy na stronie!

Witamy na naszej stronie internetowej.

Fundacja Edukacja i Media działa w sektorze edukacji i technologii.

Celami Fundacji są:

  • działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji,
  • współpraca międzynarodowa w zakresie kultury i edukacji,
  • działania w obszarze edukacji dorosłych i włączania społecznego poprzez edukację,
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie i prowadzenie platform edukacji otwartej oraz promowanie otwartych zasobów edukacyjnych,
  • wspieranie edukatorów i nauczycieli,
  • popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej oraz przedsiębiorczości,
  • inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze celów Fundacji.